inTurda.ro

Consiliul Local al municipiului Turda se întrunește în ședința ordinară. Vezi aici ordinea de zi

Consiliul Local al municipiului Turda se întrunește în ședința ordinară. Vezi aici ordinea de zi

Consiliul Local al municipiului Turda se întrunește în ședința ordinară. Vezi aici ordinea de zi
iulie 23
10:26 2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI

AL  ŞEDINŢEI  ORDINARE ONLINE A

CONSILIULUI  LOCAL al   MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE  29 IULIE  2021

– ORA 13,00  –

 

  1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;
  2. Probleme ale Direcției Econoamice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuția bugetului pe trimestrul II 2021.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2021.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Arhitectului Șef:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUD: Construire centru comercial parter, construcții anexe (post trafo, gospodărie de apă), amenajări exterioare în incintă (platformă parcare, spații verzi, drumuri, trotuare), accese auto și pietonale, împrejmuirea terenului, semnale publicitare (totem publicitar, casete luminoase, panouri publicitare pe fațadele clădirii și în parcare), rețele instalații în incintă și branșare la utilități, organizare de șantier în municipiul Turda, str. Univers, FN.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUD – Construire locuință unifamilială, împrejmuire teren, amenajări exterioare în municipiul Turda, str. Axente Sever nr. 35, județul Cluj.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării referitoare la trecerea din domeniul public al Statului Român și din administrarea operativă ANAR-ABA Mureș, în domeniul public local al Municipiului Turda a imobilelor  terenuri situate în Județul Cluj UAT Turda în tarlaua 86 parcela Hc3045 și în tarlaua 89 parcela Hc3113 părți din bunul cu cod cadastral IV.1.81.37a înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea  Guvernului nr.1705/2006.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală:

        4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție – D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Restaurarea Cimitirului Eroilor din Municipiul Turda, județul Cluj”.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 27, alin. 18 al Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea exercitării drepturilor de membru asociat în Adunarea Generală a Asociației Club Sportiv Sticla Arieșul Turda, convocată pentru data de 29.07.2021.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

  1. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea și modificarea  anexei la HCL nr. 98/27.05.2021 referitoare la aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada mai – decembrie 2021.

  1. Propuneri, întrebări, interpelări.

 

               P  R  I  M  A  R,                                                              S E C R E T A R,

        Cristian Octavian Matei                                                            GENERAL                              

                                                                                          Jr. Mărginean Elena Mihaela

 

 

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
În atenția cetățenilor din zona de case a Municipiului Câmpia Turzii

ANUNȚ IMPORTANT -în atenția cetățenilor din zona de case a Municipiului Câmpia Turzii- În intervalul 23.07, 26.07- 28.07.2021 se vor...

Închide