inTurda.ro

Anunț consultare publică – Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2022

Anunț consultare publică – Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2022

Anunț consultare publică – Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2022
septembrie 22
14:44 2021

ANUNT nr. 21636/22.09.2021

Prin prezenta aducem la cunostinta publicului, in temeiul art. 7 , alin. 1 si alin. 2 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, faptul ca la nivelul municipiului Turda se află în procedura de elaborare, proiectul de hotărâre normativ intitulat:

Textul integral al proiectului de hotărâre însoţit de raportul de specialitate şi referatul de aprobare poate fi accesat pe adresa oficială primariaturda.ro la secţiunea Consiliul Local/proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice. O copie a documentelor părţi integrante din proiectul de hotărâre poate fi pusă la dispozitia celor interesaţi în baza unei solicitări în formă scrisă depusă la registratura ghişeului unic al primăriei, pentru Compartimentul Relația cu Consiliului Local al Municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, în intervalul 22.09.2021 – 04.11.2021, de luni până joi, între orele 08.00-15.00 şi vineri între orele 08.00-12.30.

În contextul prevederilor art. 7, alin. 2 cei interesați pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, ce vor fi depuse la registratura ghişeului unic al Primăriei Municipiului Turda, în atenția doamnei Sălăgean Gabriela, Director Executiv al Direcției Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Turda, începând cu data de 23.09.2021 până în data de 08.10.2021 inclusiv.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

 

Prezentul anunţ a fost afişat la data de 22.09.2021.

 

Primar,

Cristian Octavian Matei

 

 

întocmit/redactat

consilier juridic Adrian Vana

1 ex.

 

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Primăria Turda: 🚧 Încep lucrările de reabilitare a carosabilului de pe strada Alba Iulia

👉🚧 Încep lucrările de reabilitare a carosabilului de pe strada Alba Iulia. În prima etapă, mâine vor începe lucrările de...

Închide