inTurda.ro

Anunț consultare publică – Primăria Turda

Anunț consultare publică – Primăria Turda

Anunț consultare publică – Primăria Turda
octombrie 18
14:32 2021

ANUNT nr. 23971/18.10.2021

Prin prezenta aducem la cunostința publicului, în temeiul prevederilor art. 7, alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, faptul că la nivelul municipiului Turda se află în procedura de elaborare, proiectul de hotărâre normativ intitulat:

  • „proiect de hotărâre nr. 527/18.10.2021 privind aprobarea „Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare, respectiv rezultate deosebite obţinute la următoarele concursuri: olimpiade şcolare (faza internaţională), examenul de evaluare naţională şi examenul de bacalaureat”, precum și a sportivilor și a colectivelor tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale”

Textul integral al proiectului de hotărâre însoţit de raportul de specialitate şi referatul de aprobare poate fi accesat pe adresa oficială primariaturda.ro la secţiunea Consiliul Local/proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice. O copie a documentelor părţi integrante din proiectul de hotărâre poate fi pusă la dispozitia celor interesaţi în baza unei solicitări în formă scrisă depusă la registratura ghişeului unic al primăriei, pentru Compartimentul Relația cu Consiliului Local al Municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, în intervalul 18.10.2021 – 30.11.2021, de luni până joi, între orele 08.00-15.00 şi vineri între orele 08.00-12.30.

În contextul prevederilor art. 7, alin. 2 cei interesați pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, ce vor fi depuse la registratura ghişeului unic al Primăriei Municipiului Turda, în atenția doamnei Iftime Ioana Ursula, Șef Serviciu al Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Turda, începând cu data de 19.10.2021 până în data de 05.11.2021 inclusiv.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

 

Prezentul anunţ a fost afişat la data de 18.10.2021.

 

Primar,

Cristian Octavian Matei

 

 

întocmit/redactat

consilier juridic Adrian Vana

1 ex.

 

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Cum să alegi cel mai potrivit cazinou online în toamna lui 2021

Popularitatea cazinourilor online a atins un nou record. Și numărul cazinourilor online apărute în ultimul timp a crescut exponențial. Majoritatea...

Închide