inTurda.ro

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară
octombrie 19
13:32 2021

DISPOZIȚIE
Nr. 725 din 19.10.2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară
Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de marti.19.10.2021 ora 15:00.
Art.2. Ședința va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, prin intermediul platformei online de videoconferință Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din consiliul local al municipiului Câmpia Turzii pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.
Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

Anexa la Dispoziția nr. 725 din 19.10.2021

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință asupra unor terenuri atribuite Parohiei Ortodoxe nr. 4 Câmpia Turzii.

PRIMAR, AVIZAT,
Dorin Nicolae LOJIGAN

SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Salina Turda #Mina Iosif – Sala Ecourilor

  ⏳Încă neînscrisă în circuitul turistic, Mina Iosif rămâne un mister… vizitabilă deocamdată doar la nivelul balconului, uriașa deschidere în...

Închide