inTurda.ro

Consiliul Local al municipiului Turda se întrunește în ședință extraordinară. Vezi aici ordinea de zi

Consiliul Local al municipiului Turda se întrunește în ședință extraordinară. Vezi aici ordinea de zi

Consiliul Local al municipiului Turda se întrunește în ședință extraordinară. Vezi aici ordinea de zi
octombrie 21
15:13 2021

R O M Â N I A

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

AL  ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE ONLINE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ  A CONSILIULUI  LOCAL AL  MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE  22 OCTOMBRIE  2021

– ORA 11,00 –

 

 

  1. Probleme ale Direcției Economice;

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  rectificarea bugetului pe anul 2021.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  executia bugetului pe trimestrul III 2021.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală;

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii ”C.N.I.” SA, a amplasamentului situat in municipiul Turda, judetul Cluj, str.Axente Sever, nr. 4 si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip – „Construire CRESA MICA in municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 4, judetul Cluj” .

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. 

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind aprobarea Documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii- DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici inclusiv Devizul General aferenti obiectivului de investitii : « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – cartier Turda Noua, Bai si legaturi intre cartiere – judetul Cluj» pentru includerea la finantare in cadrul programelor aplicabile conform legii;

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea CERERII DE FINANTARE – anexa nr.1 si a DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV – anexa nr.2.1. aferenti obiectivului de investitii : « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – cartier Turda Noua, Bai si legaturi intre cartiere – judetul Cluj  » pentru includerea la finantare in cadrul Programului National de Investitii “Anghel Saligny”

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director si director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat in Adunarea Generală a Asociatilor societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL convocata in data de 29.10.2021.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

  1. Probleme ale Biroului Resurse Umane;

 

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării liniei de gardă în specialitatea paraclinică medicină de laborator la nivelul Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

 

P  R  I  M  A  R,                                                              S E C R E T A R,

Cristian Octavian Matei                                                            GENERAL  

Jr. Mărginean Elena Mihaela

 

 

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
UMF Cluj, pe locul al doilea în Romania in clasamentul pe anul 2022 al universitatilor din tarile cu economii emergente

Cluj-Napoca                                                                                                                      20 octombrie 2021   Comunicat de presă   UMF “Iuliu Hațieganu” se menține pe locul al doilea în România...

Închide