inTurda.ro

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară
noiembrie 10
10:36 2021

DISPOZIȚIE
Nr. 773 din 10.11.2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în
ședință extraordinară
Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

DISPUNE:
Art.1. Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local
al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de miercuri 10.11.2021 ora
10:00.

Art.2. Ședința va avea loc în sala de ședințe din cadrul Palatului
Cultural „Ionel FLOAȘIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi
anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea
de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a
consilierilor locali.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la
dispoziția consilierilor din consiliul local al municipiului Câmpia
Turzii pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii
și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de
zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului
Juridic.

PRIMAR,                                                     
CONTRASEMNEAZĂ:
Dorin Nicolae LOJIGAN                                     SECRETAR
GENERAL
                                                               Nicolae
ȘTEFAN
  Anexa la Dispoziția nr.773 din 10.11.2021
PROIECT ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului
Local al municipiului Câmpia Turzii în comisiile de evaluare a probei de
interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Câmpia
Turzii.

PRIMAR,                                                                 
         AVIZAT,
Dorin Nicolae LOJIGAN                                                   
    SECRETAR GENERAL

        Nicolae ȘTEFAN

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Lege promulgată: Instituțiile nu mai pot solicita copii ale actelor. Ce documente sunt vizate

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, marţi, legea prin care se interzice instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice...

Închide