inTurda.ro

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare online a Consiliului Local al municipiului Turda din data de 19 noiembrie 2021

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare online a Consiliului Local al municipiului Turda din data de 19 noiembrie 2021

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare online a Consiliului Local al municipiului Turda din data de 19 noiembrie 2021
noiembrie 18
16:49 2021

R O M Â N I A

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

CONSILIUL LOCAL  

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

AL  ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE ONLINE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ  A CONSILIULUI  LOCAL AL  MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE  19 NOIEMBRIE  2021

– ORA 10,00 –

 

  1. Probleme ale Direcției Economice; 

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  rectificarea bugetului pe anul 2021.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală;

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării UAT Municipiul Turda la Programul privind cresterea eficientei energetice și gestionarea inteligenta a energiei în cladirile publice și aprobarea DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investitți: « Cresterea eficienței energetice în clădirea amplasată în str. Ștefan cel Mare nr. 6 – municipiul Turda, județul Cluj ».

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

P  R  I  M  A  R,                                                              S E C R E T A R,

Cristian Octavian Matei                                                            GENERAL  

Jr. Mărginean Elena Mihaela

 

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Noua strategie de dezvoltare teritorială integrată va permite modernizarea tuturor zonelor din România

Parlamentul României Camera Deputaţilor Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal COMUNICAT DE PRESĂ Noua strategie de dezvoltare teritorială integrată va...

Închide