inTurda.ro

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară
noiembrie 22
10:25 2021

 

DISPOZIȚIE

Nr.  792 din 19.11.2021

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

 

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 25.11.2021 ora 13:00.

Art.2. Ședința va avea loc în sala de ședințe din cadrul Palatului Cultural Ionel FLOAȘIU Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din consiliul local al municipiului Câmpia Turzii pe suport hârtie la sediul Primăriei municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

   Anexa la Dispoziția nr. 792 din 19.11.2021

 

PROIECT ORDINE DE ZI

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Coridor strategic integrat de mobilitate urbană – Axa Sudică Turda- Câmpia Turzii”

 

 1. Proiect de hotărâre privind validarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite în folosința gratuită potrivit Legii nr. 15/2003, aflate în domeniul privat al municipiului Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice privind alipirea a două imobile aparținând domeniului privat al municipiului Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei protocolului privind predarea în folosință gratuită a imobilului înscris în CF nr. 55232 Câmpia Turzii (Centru Maternal și Centru de Zi Câmpia Turzii).

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice privind alipirea imobilelor de teren afectate de lucrările ”Închidere și ecologizare depozit de deșeuri urban neconform din Câmpia Turzii, jud. Cluj”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat pentru ședința Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea Construire hală monumente și construcții funerare, împrejmuire teren extravilan, municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TETAROM S.A. din data de 26.11.2021.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al societății Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A, pentru perioada 2021-2025.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A., pentru perioada 2021-2025.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de utilizare a microbuzului școlar al municipiului Câmpia Turzii pentru transport elevi.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele sociale pentru anul 2022, destinate închirierii, precum și propunerile privind ordinea și modul de soluționare a acestora în municipiul Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind numirea persoanei care se ocupă cu înregistrarea și raportarea datoriei publice locale pentru creditele contractate de Municipiul Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Câmpia Turzii.

 

 

 1. Diverse.

 

PRIMAR,                                                                          AVIZAT,

Dorin Nicolae LOJIGAN                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                  Nicolae ȘTEFAN

                                    

 

 

 

 

Întocmit: Cristina-Maria POPA – consilier juridic

3 ex.        

 

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Anunt CAA- Furnizare apă potabilă cu presiune redusă în municipiul Câmpia Turzii și localitatea Luna

Anunț - Furnizare apă potabilă cu presiune redusă în municipiul Câmpia Turzii și localitatea Luna Compania de Apă ARIEŞ anunță...

Închide