inTurda.ro

Drept la replică – Primăria municipiului Turda

Drept la replică – Primăria municipiului Turda

Drept la replică – Primăria municipiului Turda
decembrie 29
15:30 2021

 

 

 

Drept la replică

 

 

Pentru că în ultimele zile se desfășoară o intensă campanie mediatică ce are la bază informații neadevărate, inexacte, insuficient documentate, ne vedem nevoiți să formulăm în cele ce urmează o serie de precizări.

Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian MATEI a înregistrat în calitate de inițiator, la Compartimentul Relația cu Consiliul Local din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Turda Proiectul de hotărâre nr. 527/18.10.2021 privind aprobarea „Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare, respectiv rezultate deosebite obţinute la următoarele concursuri: olimpiade şcolare (faza internaţională), examenul de evaluare naţională şi examenul de bacalaureat”, precum și a sportivilor și a colectivelor tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, însoțit de Referat- expunere de motive, proiectul fiind inclus pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda, desfășurată la data de 27.12.2021, începând cu ora 13.00, membrii Consiliului Local adoptând HCL nr. 219/2021.

În cadrul procedurii de elaborare a proiectului de act normativ mai sus menționat, autoritatea publică a respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 03 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Cu această ocazie, orice persoană interesată a avut posibilitatea de a trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind

proiectul de act normativ, însă prin Procesul-verbal nr. 631/06.12.2021, emis de către Compartimentul Relația cu Consiliul Local, s-a constatat că până la data încheierii prezentului proces-verbal, la Compartimentul Relația cu Consiliul Local Turda nu s-au depus propuneri, sugestii și opinii scrise cu valoare de recomandare la proiectul de hotărâre nr. 527/18.10.2021 ….

Deși anterior adoptării sale, proiectul de hotărâre a fost prezentat spre avizare și unora dintre Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Turda, niciunul dintre consilierii locali, niciunul dintre grupurile politice nu a avut bunăvoința, interesul, dorința de a propune amendamente.

Subliniem că proiectul de hotărâre a avut la bază dispozițiile art. 107 din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cele ale art. 36 alin. 4 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1116 din 29 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare[1].

Or, ceea ce ignoră cu desăvărșire autorii campaniei menționate, este tocmai faptul că în perioada menționată în cuprinsul art. 36 alin. 4 din OUG nr. 114/2018 nu au mai fost desfășurate olimpiade școlare naționale, în contextul apariției pandemiei. Dacă reușesc autorii delațiunilor să ne indice un

 

elev turdean care, în anii școlari 2019-2020, 2020-2021 a participat la vreo olimpiadă națională îi rugăm respectuos să o facă.

 În condițiile în care:

-Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian MATEI, a inițiat proiectul de hotărâre în baza prevederilor legale,

-au fost respectate dispozițiile legale referitoare la transparența decizională, fiind lansată consultare publică, în cadrul căreia orice persoană interesată a avut posibilitatea de a trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normative,

-niciunul dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Turda nu a formulat măcar un amendament la proiectul de hotărâre mai sus menționat, deși aveau această posibilitate la îndemână.

Este evident că, acești autoproclamați apărători ai drepturilor olimpicilor turdeni, pe de o parte nu au înțeles să facă uz de mijloacele democratice de îndeplinire a mandatului încredințat de cetățeni, iar pe de altă parte își proclamă lipsa de cunoștințe juridice.

În schimb, aceleași persoane lansează acuze nefondate, josnice, lucru care nu le face în niciun caz cinste.

Mai mult, această veritabilă campanie mediatică de denigrare efectuată prin proferarea de afirmații jignitoare, scandaloase și neadevărate, declanșată și susținută concertat împotriva Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian MATEI, este de natură să aducă atingere dreptului la demnitate, onoarei și reputației acestuia, fiind pe deplin aplicabile prevederile art. 30 alin. 6 din Constituția României care prevede că libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine.

  Primăria Turda

[1] Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în perioada 2019-2021 se pot acorda premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale şi naţionale pe discipline de învăţământ şi pentru profesorii care i-au pregătit pe aceştia, cu încadrarea în alocarea bugetară.

 

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Județul Cluj: Situație măsuri COVID-19 – 29 Decembrie

Buletin de presă, 29.12.2021 ✅ SITUAȚIE MĂSURI COVID-19 – JUDEȚUL CLUJ 🔴 Efective angrenate (polițiști, jandarmi, ISU și SAJ) –...

Închide