inTurda.ro

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii convocat în ședință extraordinară

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii convocat în ședință extraordinară

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii convocat în ședință extraordinară
august 03
14:54 2022

DISPOZIȚIE
Nr. 667 din 03.08.2022
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:
Art.1. Se convoacă, de îndată în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Joi, 04.08.2022 ora 09:00.

Art.2. Ședința va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, prin intermediul platformei online de videoconferință Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii  în format electronic, pe e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR,
CONTRASEMNEAZĂ:
Dorin Nicolae LOJIGAN                                   SECRETAR GENERAL

Nicolae ȘTEFAN
Anexa la Dispoziția nr. 667 din 03.08.2022

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru activități sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind reglementarea modului de folosință a imobilului ”Depozit neconform de deșeuri urbane Câmpia Turzii – închis” și preluarea în folosință al acestuia.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL nr. 30 din 24.02.2022 privind atribuirea în folosință a unui număr de 36 de parcele de teren destinate construirii de locuințe proprietate personală în municipiul Câmpia Turzii, în condițiile Legii nr. 15/2003, pentru anul 2022 și retragerea dreptului de atribuire în folosință asupra unor parcele de teren destinate construirii de locuințe proprietate personală în Municipiul Câmpia Turzii, în condițiile Legii nr. 15/2003.

PRIMAR,
AVIZAT,
Dorin Nicolae LOJIGAN                                   SECRETAR
GENERAL,

Nicolae ȘTEFAN

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Breaking News: care sunt cele 17 strazi din Turda pentru care a fost aprobata finantare din PNRR!

𝑴𝒐𝒅𝒆𝒓𝒏𝒊𝒛𝒂̆𝒎 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒊𝒆𝒓𝒖𝒍 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂̆𝒗𝒆𝒓𝒊𝒊! Am primit finanțare în valoare de 23.850.000 lei pentru reabilitarea și modernizarea a 17 străzi din cartierul...

Închide