inTurda.ro

Dispoziție privind convocarea consiliului local al municipiului Turda în ședință extraordinară

Dispoziție privind convocarea consiliului local al municipiului Turda în ședință extraordinară

Dispoziție privind convocarea consiliului local al municipiului Turda în ședință extraordinară
august 09
16:26 2022

 

 

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI TURDA

  1. 1137 / 09.08.2022

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL  ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE ONLINE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI  LOCAL al  MUNICIPIULUI   TURDA DIN   DATA   DE  10 AUGUST 2022

– ORA 10,00  –

  

  1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;
  2. Probleme ale Directiei economice;

 

  • PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2022.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  

3.Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală;

   3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului revizuit al proiectului Reabilitare locuințe sociale (124 apartamente).

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții Realizare infrastructură rutieră și echipare tehnico-edilitară în Comunitatea Margaretelor.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului Realizare infrastructură rutieră și echipare tehnico-edilitară în Comunitatea Margaretelor și a cheltuielilor legate de proiect.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului revizuit al proiectului „Construire infrastructura educationala suport pentru formarea profesionala (Laborator Scoala profesionala) .

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 3.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participarii UAT Municipiul Turda la Programul privind sprijinirea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public  cu obiectivul de investitii: “Modernizare sistem de iluminat public prin cresterea eficientei energetice  in municipiul Turda, judetul Cluj 

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

   4.Probleme ale Administratiei Publice  Locale;

  

 4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii in cadrul Asociatiei „Club Sportiv STICLA ARIESUL Turda” a cererilor de retragere, revocare a mandatului membrilor actualului Consiliu Director, modificarea cotizatiei si imputernicirea in vederea reprezentarii, precum si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda in vederea exercitarii drepturilor de membru asociat in Adunarea Generala a Asociatiei Club Sportiv STICLA ARIESUL Turda”

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

 

 

               P  R  I  M  A  R,                            S E C R E T A R     GENERAL

         Cristian Octavian Matei                                      Jr. Mărginean Elena Mihaela

                                                                                   

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Reportaj video Observator: Salina Turda, o oază de răcoare

Căldură mare, mon cher! 🌞 ... ☝️Dar, nu la noi! 😉 📍Oaza ideală pentru a scăpa de canicula ce ne...

Închide