inTurda.ro

POLIŢIA LOCALĂ TURDA organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante

POLIŢIA LOCALĂ TURDA organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante

POLIŢIA LOCALĂ TURDA organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante
noiembrie 02
10:40 2022

SERVICIUL PUBLIC POLIŢIA LOCALĂ TURDA, județul CLUJ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante în baza Art. unic din OUG 80/2022 – alin. (2) lit. a)

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie temporar vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 17.11.2022, ora 09:00
Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.
Locaţia de desfăşurare a concursului: Municipiul Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 28
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare:
Perioada de depunere a dosarelor: 02.11.2022 – 09.11.2022

Persoana de contact: NEMES ALEXANDRINA, CONSILIER
Telefon: 0264317303, Fax: 0264317303
E-mail: office@politialocalaturda.ro
Data afişării: 02.11.2022, ora 00:00

Condiţii de participare

Pentru Consilier juridic, Clasa I, Grad debutant, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, RESURSE UMANE SI JURIDIC

Studii:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă


Domenii de studiu: Ştiinţe juridice (Ramura de ştiinţă)
Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 0 ani
Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna
Bibliografie şi tematică
Bibliografie şi tematică pentru Consilier juridic, Clasa I, Grad debutant, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, RESURSE UMANE SI JURIDIC

1. a) Constituţia României, republicată

cu tematica Reglementări privind Constituţia României

2. b) Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare

3. c) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

4. d) Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare – Completări: Partea I-a Dispoziţii generale şi partea a VII-a Răspunderea administrativă

cu tematica Reglementări privind Codul administrativ: PARTEA I – Dispoziţii generale; PARTEA a VI a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătitit din fonduri publice Titlul I şi II; PARTEA a VII a – Răspunderea administrativă

5. Legea nr. 155/2010, legea poliţiei locale, republicată

cu tematica Reglementări privind poliţia locală

6. Hotarârea nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale

cu tematica Reglementări privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale

7. -Titlul Preliminar, Cartea I – Despre persoane, Cartea VI-a- Despre prescriptia extictiva, decadere si calculul termenelor din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind Codul civil: Titlul Preliminar, Cartea I – Despre persoane, Cartea VI-a- Despre prescriptia extictiva, decadere si calculul termenelor

8. Titlul preliminar, Cartea I – Dispozitii generale, Cartea II – Procedura contencioasă din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind Codul de procedură civilă: Titlul preliminar, Cartea I – Dispozitii generale, Cartea II – Procedura contencioasă

9. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind contenciosul administrativ

Related Articles

Citește articolul precedent:
Noi oportunităţi de călătorie de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj începând din sezonul de iarnă 2022-2023

După un sezon de vară de succes care a adus recorduri de pasageri, Aeroportul Internațional Cluj trece la sezonul de...

Închide