inTurda.ro

Primăria Turda: proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2024, în dezbatere publică

Primăria Turda: proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2024, în dezbatere publică

Primăria Turda: proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2024, în dezbatere publică
septembrie 08
12:55 2023

ANUNT nr. 34595/08.09.2023

Prin prezenta aducem la cunostinta publicului, in temeiul art. 7 , alin. 1 si alin. 2 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, faptul ca la nivelul municipiului Turda se află în procedura de elaborare, proiectul de hotărâre normativ intitulat:- „proiect de hotărâre nr. 209/08.09.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2024”

Textul integral al proiectului de hotărâre însoţit de raportul de specialitate şi referatul de aprobare poate fi accesat pe adresa oficială primariaturda.ro la secţiunea Consiliul Local/proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.

O copie a documentelor părţi integrante din proiectul de hotărâre poate fi pusă la dispozitia celor interesaţi în baza unei solicitări depusă la registratura ghişeului unic al primăriei sau prin registratura online, pentru Compartimentul Relația cu Consiliului Local al Municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, în intervalul 08.09.2023 – 23.10.2023, de luni până joi, între orele 08.00-15.00 şi vineri între orele 08.00-12.30.

 

În contextul prevederilor art. 7, alin. 2 cei interesați pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, ce vor putea fi depuse atât la adresa de email impozite.taxe@primariaturda.ro, cât și prin registratura online sau la registratura ghişeului unic al Primăriei Municipiului Turda, în atenția doamnei Sălăgean Gabriela, Director Executiv al Direcției Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Turda, începând cu data de 11.09.2023 până în data de 27.09.2023 inclusiv.În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Prezentul anunţ a fost afişat la data de 08.09.2023.

Primar,
Cristian Octavian Matei

 

întocmit/redactatconsilier juridic
Adrian Vana

Related Articles

Citește articolul precedent:
Microbuze electrice pentru transportul elevilor, un program sustenabil inițiat de PNL

Parlamentul României Camera Deputaţilor Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal COMUNICAT DE PRESĂ   Microbuze electrice pentru transportul elevilor, un...

Închide