inTurda.ro

Consilul Local Turda convocat în Ședință Extraordinară ONLINE, cu convocare de îndată

Consilul Local Turda convocat în Ședință Extraordinară ONLINE, cu convocare de îndată

Consilul Local Turda convocat în Ședință Extraordinară ONLINE, cu convocare de îndată
decembrie 07
10:52 2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE ONLINE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 07 DECEMBRIE 2023 – ORA 11,00:

1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei precedente;
Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală;

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul “RENOVARE ENERGETICĂ APROFUNDATĂ A CLĂDIRII POLIȚIEI MUNICIPIULUI TURDA” cod C5-B2.2.b114 / 10.10.2022.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea etapizării și continuarea finanțării proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona de Est a municipiului Turda”, cod SMIS 118093.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea etapizării și continuarea finanțării proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona de Vest a municipiului Turda”, cod SMIS 118094.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea etapizării și continuarea finanțării proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona Centrala a municipiului Turda”, cod SMIS 118095.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea etapizării și continuarea finanțării proiectului “Restaurarea, conservarea și reabilitarea clădirii fostei Judecătorii (P-ța Republicii nr. 5) și redestinarea ei ca Centru de cultură, artă și tradiții”, cod SMIS 123135.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea etapizării și continuarea finanțării proiectului „Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al municipiului Turda, construire autobază și amenajare park and ride”, cod SMIS 123618.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea etapizării și continuarea finanțării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului Aureliu Manea, Turda”, cod SMIS 123148.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda”, cod SMIS 116761, peste data de 31.12.2023.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Regenerarea Zonei Obelisc Mihai Viteazul prin crearea unui nou parc public în Municipiul Turda”, cod SMIS 118838, peste data de 31.12.2023.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Amenajare zona de agrement și construire centru multifuncțional în municipiul Turda”, cod SMIS 125947, peste data de 31.12.2023.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „ÎNFIINȚAREA SECȚIEI ETNOGRAFICE A MUZEULUI DE ISTORIE TURDA”, cod SMIS 125663, peste data de 31.12.2023.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Construire infrastructură educațională suport pentru formare profesională (Laborator Școală Profesională)”, cod SMIS 155717, peste data de 31.12.2023.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Construire Centru comunitar de igienă și sănătate” și ”Construire Centru social pentru copii aflați în situație de risc social”, cod SMIS 155333, peste data de 31.12.2023.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Turda, județul Cluj, la ” Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”, precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice – Cinematograf Tineretului, situat in Municipiul Turda”.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Turda, județul Cluj, la ” Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”, precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice – Cladirea Policlinicii Spitalului Municipiului Turda, Municipiul Turda”.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Turda, județul Cluj, la ” Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”, precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice – Bloc CFR, Municipiul Turda”.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală;
3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății Salina Turda S.A.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea art. 1 al HCL nr. 267/28.11.2023 referitoare la aprobarea Contractului de administrare în regim silvic a fondului forestier în suprafață de 783,40 ha, proprietatea UAT Municipiul Turda, dintre Ocolul Silvic Șoimul Arieș R.A și UAT Municipiul Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aplicarea Legii nr. 296/2023 la întreprinderile publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii de acte adiționale și contracte pentru achiziționarea serviciilor de consultanță juridică și de reprezentare a intereselor Municipiului Turda, a Consiliului Local Turda, a Instituției Primarului Municipiului Turda, precum și a Comisiei Locale de Fond Funciar Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Probleme ale Casei de Cultură a municipiului Turda;
4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 20/31.01.2023 referitoare la aprobarea programului de activități al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada ianuarie-decembrie 2023.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Related Articles

Citește articolul precedent:
Cu inima plină de mulțumiri: încheiem Ciprian Porumbescu ArtHarmony

ℂ𝕦 𝕚𝕟𝕚𝕞𝕒̆ 𝕡𝕝𝕚𝕟𝕒̆ 𝕕𝕖 𝕞𝕦𝕝𝕥̦𝕦𝕞𝕚𝕣𝕚: 𝕚̂𝕟𝕔𝕙𝕖𝕚𝕖𝕞 ℂ𝕚𝕡𝕣𝕚𝕒𝕟 ℙ𝕠𝕣𝕦𝕞𝕓𝕖𝕤𝕔𝕦 𝔸𝕣𝕥ℍ𝕒𝕣𝕞𝕠𝕟𝕪. Seara trecută, în centrul istoric, cele două expoziții lansate au pus...

Închide