inTurda.ro

Vezi ORDINEA DE ZI și Proiectele de hotărâre aferente Ședinței Ordinare a Consiliului Local TURDA din 26 februarie 2024

Vezi ORDINEA DE ZI și Proiectele de hotărâre aferente Ședinței Ordinare a Consiliului Local TURDA din 26 februarie 2024

Vezi ORDINEA DE ZI și Proiectele de hotărâre aferente Ședinței Ordinare a Consiliului Local TURDA din 26 februarie 2024
februarie 20
16:26 2024

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI TURDA

NR. 303 / 20.02.2024

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA

DIN DATA DE 26 FEBRUARIE 2024, ORA 13,00

  1. Depunerea jurământului de către domnul Felezeu Cristian George ca urmare a validării mandatului de consilier local supleant din partea Partidului Mișcarea Populară, prin Încheierea civilă nr. 1054/2024, pronunțată de Judecătoria Turda, Secția Civilă, în dosarul nr. 1279/328/2024.

  1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei precedente;

  1. Probleme ale Direcției Economice;

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de administrare în regim silvic a fondului forestier în suprafață de 783,40 ha pădure de folosință forestieră, proprietatea UAT Municipiul Turda, Contract de administrare încheiat sub nr. 49183/15.12.2023 între Ocolul Silvic Șoimul Arieș R.A. și UAT Municipiul Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local și a situațiilor financiare anuale ale Municipiului Turda pe anul 2023.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Direcției de Asistență Socială Turda;

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local, ce se vor executa de beneficiarii de ajutor de incluziune și de către contravenienții, persoanele fizice, obligați la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, în anul 2024, la nivelul Municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală;

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 202/03.11.2020, ca urmare a validării mandatului de consilier local supleant al domnului Felezeu Cristian George din partea Partidului Mișcarea Populară.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Evidență Patrimoniu;

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scăderii din evidențele Direcției de Impozite și Taxe Locale a Municipiului Turda a debitelor și majorărilor de întârziere aferente contractelor de concesiune/închiriere reziliate, înregistrate de debitori – persoane juridice care au fost radiate din Registrul Comerțului.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scăderii din evidențele Direcției de Impozite și Taxe Locale a Municipiului Turda a debitelor și majorărilor de întârziere, înregistrate de chiriașii decedați.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Biroului Resurse Umane;

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7 . Propuneri, întrebări, interpelări.

P R I M A R, S E C R E T A R G E N E R A L,

Cristian Octavian Matei Jr. Mărginean Elena Mihaela

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Related Articles

Citește articolul precedent:
Legea incluziunii financiare, inițiată de PNL, oferă românilor cadrul legal privind gestionarea eficientă a resurselor bănești

Parlamentul României Camera Deputaţilor Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal DECLARAȚIE POLITICĂ   Legea incluziunii financiare, inițiată de PNL, oferă...

Închide