inTurda.ro

Finalizare proiect „ÎNFIINȚAREA SECȚIEI ETNOGRAFICE A MUZEULUI DE ISTORIE TURDA”

Finalizare proiect „ÎNFIINȚAREA SECȚIEI ETNOGRAFICE A MUZEULUI DE ISTORIE TURDA”

Finalizare proiect „ÎNFIINȚAREA SECȚIEI ETNOGRAFICE A MUZEULUI DE ISTORIE TURDA”
martie 29
14:01 2024

ANUNȚ DE PRESĂ

                                                                                                                                               Data:  martie 2024           

Finalizare proiect

 

ÎNFIINȚAREA SECȚIEI ETNOGRAFICE A MUZEULUI DE ISTORIE TURDA

 

Între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional  Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional  Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda în calitate de Beneficiar a fost semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 6931/ 02.06.2021, cod SMIS 2014+: 125663, pentru proiectul „ÎNFIINȚAREA SECȚIEI ETNOGRAFICE A MUZEULUI DE ISTORIE TURDA”.

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020,  AXA PRIORITARĂ 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, OBIECTIV SPECIFIC 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului „ÎNFIINȚAREA SECȚIEI ETNOGRAFICE A MUZEULUI DE ISTORIE TURDA” a fost imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din municipiu si din imprejurimi, vizand imbunatatirea calitativa atat a infrastructurii cat si a serviciilor culturale, educationale si recreative. Proiectul a contribuit prin incidenta directa la obiectivele Programului Operational Regional, la crearea unui sistem unitar si comprehensiv de servicii cultural-educationale integrate, capabil sa asigure accesibilitatea tuturor categoriilor vulnerabile la servicii de calitate, precum si la calitatea vietii persoanei, in general.

 

Proiectul și-a fixat ca OBIECTIVE SPECIFICE:

Obiectiv 1: Imbunatatirea serviciilor culturale, educationale si cultural-recreative din Municipiul Turda pana in anul 2022 prin construirea, dotarea si echiparea unei cladiri si a unui pavilion in care sa functioneze sectia Etnografica a Muzeului de Istorie Turda. Acest obiectiv specific este corelat cu activitatile si rezultatele proiectului vizeaza atingerea indicatorilor preconizati.

Obiectiv 2: Imbunatatirea spatiilor publice urbane din Municipiul Turda pana in anul 2022 prin asigurarea cailor de acces la Sectia Etnografica, ca urmare a modernizarii parcelei din proximitatea imobilului construit, precum si amenajarea unor facilitati destinate utilizatorilor Sectiei Etnografice de tipul accesului persoanelor cu handicap, a sistemelor de supraveghere video si a sitemelor wifi. Acest obiectiv specific este corelat cu activitatile si rezultatele proiectului si vizeaza atingerea indicatorilor preconizati.

REZULTATE OBTINUTE:

1.Beneficiarii infrastructurii cultural-educationale construite (nr. persoane)

Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0

Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 5000 vizitatori

  1. Beneficiarii infrastructurii cultural-educationale construite in cadrul atelierelor didactice (nr. persoane)

Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0

Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 200 elevi din care: 6% persoane apartinand categoriilor vulnerabile si 1% persoane cu dizabilitati

  1. A. Imbunatatirea serviciilor culturale si didactice

Cladiri cu functiuni cultural educationale (nr.)

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 cladire construita (113,68 mp)

  1. A. Imbunatatirea serviciilor culturale si didactice

Cladiri cu functiuni cultural recreative (nr.)

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 pavilion construit (66,75 mp)

  1. B. Imbunatatirea spatiilor publice urbane

Locuri de parcare (nr. locuri)

Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0

Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 10 locuri din care 2 pentru persoane cu handicap

  1. B. Imbunatatirea spatiilor publice urbane

Structura rutiera rigida (mp)

Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0

Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 337,82 mp

  1. B. Imbunatatirea spatiilor publice urbane

Alei pietonale (mp)

Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0

Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 322 mp

  1. B. Imbunatatirea spatiilor publice urbane

Spatii verzi inierbate (mp)

Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 180 mp

Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 385,79 mp

Proiectul „ÎNFIINȚAREA SECȚIEI ETNOGRAFICE A MUZEULUI DE ISTORIE TURDA” a avut o valoare totală de 4.898.239,67 lei, din care:  

4.895.238,23 lei reprezintă  valoarea  totală eligibilă

4.160.952,50 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR

636.380,96 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național

97.904,77 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda

3.001,44 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 70 luni, respectiv între data 01.03.2018 și data 30.12.2023, aceasta cuprinzand si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de finanțare.

Impactul proiectului:

Proiectul vine în întâmpinarea obiectivului general al Programului Operational Regional si anume crearea unui sistem unitar si comprehensiv de servicii cultural-educationale integrate, capabil sa asigure accesibilitatea tuturor categoriilor vulnerabile la servicii de calitate, precum si la calitatea vietii persoanei, in general.

 

 

Date de contact:

Serviciul Finanțari Externe și Relații Internaționale

Primăria Municipiului Turda

telefon/fax 0264-311630

e-mail: proiecte@primariaturda.ro

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Consiliul Județean Cluj a alocat 4.800.000 lei pentru digitalizarea completă a activității

💻 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗮 𝗮 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝗶 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗝𝘂𝗱𝗲𝘁𝗲𝗮𝗻 𝗖𝗹𝘂𝗷 𝘀𝗶 𝗮 𝗮𝗹𝘁𝗼𝗿 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗰𝗹𝘂𝗷𝗲𝗻𝗲 ➡ CJ Cluj a aprobat alocarea...

Închide