inTurda.ro

ADR Nord Vest angajează 20 de specialiști, pe perioadă determinată, în regim de telemuncă, full time sau part time

ADR Nord Vest angajează 20 de specialiști, pe perioadă determinată, în regim de telemuncă, full time sau part time

ADR Nord Vest angajează 20 de specialiști, pe perioadă determinată, în regim de telemuncă, full time sau part time
aprilie 11
10:53 2024

A.D.R. Nord-Vest caută 20 specialişti pentru a fi angajați pe perioadă determinată de 6 luni, cu normă întreagă sau parțială, ca și suport pentru activitățile de evaluare a proiectelor finanțate prin PR NV 2021-2027, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, în cadrul Direcției Evaluare, Selecție și Contractare Proiecte – DAMPRNV 2021-2027. Activitatea se va desfășura în regim de telemuncă.

Cele 20 de posturi sunt:

 • Expert (specialist) financiar – 14 posturi;
 • Expert (specialist) tehnic – 3 posturi;
 • Expert (specialist) eficiență energetică – 1 post;
 • Expert (specialist) principii orizontale – 2 posturi.

Responsabilități cheie / Atribuții:

Evaluarea proiectelor finanțate prin PR NV 2021-2027 în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Condiţii de participare la selecție:

1. pentru Expert (specialist) financiar:
Calificare educatională și/sau profesională:
Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental Științe sociale, ramura de știință, ştiinţe economice, aşa cum este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 367/2023.
Experiența profesională generală:
Minim 3 ani experienţă profesională, după finalizarea studiilor universitare, în domeniul studiilor absolvite.
Experienta profesionala specifică:
Experiență specifică realizată în cadrul a minim 1 proiect finantat prin fonduri europene, in care a desfasurat urmatoarele activități:
-implementare/consultanță în implementare/asistență tehnică pe parcursul implementării din punct de vedere al aspectelor economico-financiare (inclusiv analiza cost-beneficiu și/sau verificare plan afaceri)
sau
-evaluare de proiecte din punct de vedere aspectelor economico-financiare (inclusiv analiza cost-beneficiu, verificare plan afaceri)
*pentru fiecare situatie se va mentiona in cuprinsul documentelor suport prezentate: numele proiectului și implicarea expertului.

2. pentru Expert (specialist) tehnic:
Calificare educațională și/sau profesională:
Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent in Ramura de știință: Inginerie Civilă, Domeniul de licență: Inginerie civila, Specializare: Constructii civile industriale si agricole/Inginerie civila/Inginerie urbana si dezvoltare regionala/Constructii si fortificatii/Infrastructura transporturilor metropolitane
Sau
Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent in Ramura de știință: Inginerie Civilă, Domeniul de licență: Inginerie civilă, Specializare: Căi ferate, drumuri si poduri /Construcții si fortificatii/Infrastructură transporturilor metropolitane
Sau
Ramura de știință: Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management, Domeniul de licență: Inginerie si management, Specializare: Inginerie economica in constructii/Inginerie si management in constructii
Experiența profesională generală:
Minim 3 ani experienţă profesională, după finalizarea studiilor universitare, inginerie în una din domeniile Constructii civile industriale și agricole / Inginerie civila / Inginerie urbana si dezvoltare regionala/Constructii si fortificatii / Căi ferate, drumuri si poduri/ Infrastructura transporturilor metropolitane.
Experiența profesională specifică:
Experiență specifică realizată în cadrul a minim 1 proiect finantat prin fonduri europene, in care a desfasurat urmatoarele activitati:
-implementare / consultanță în implementare / asistență tehnică in implementare / supervizare / dirigentie de santier din punct de vedere al aspectelor tehnice pentru proiecte de infrastructura civila
Sau
-evaluare de proiecte din punct de vedere al aspectelor tehnice pentru proiecte de infrastructura civilă
*pentru fiecare situatie se va mentiona in cuprinsul documentelor suport prezentate: numele proiectului și implicarea expertului.

3. pentru Expert (specialist) eficiență energetică
Calificare educațională și/sau profesională:
A) Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent in Ramura de știință: Inginerie Civilă, Domeniul de licență: Inginerie civila, Specializare: Constructii civile industriale si agricole/Inginerie civila/Inginerie urbana si dezvoltare regionala/Constructii si fortificatii/Infrastructura transporturilor metropolitane
Sau
Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent in Ramura de știință: Inginerie Civilă, Domeniul de licență: Inginerie civila, Specializare: Căi ferate, drumuri si poduri /Construcții si fortificatii/Infrastructură transporturilor metropolitane
Sau
Ramura de știință: Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management, Domeniul de licență: Inginerie si management, Specializare: Inginerie economica in constructii/Inginerie si management in constructii
B) Certificat de atestare auditor energetic Grad I pentru cladiri emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, emis conform Ordinului Nr. 2.237/2010 pentru aprobarea reglementării tehnice: „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri“ sau conform actelor normative similare in vigoare pana la aparitia Ordinului 2237/2010. (cerința privind gradul I al certificatului de atestare fiind impusă de specificul proiectelor finanțate care vor fi evaluate de către expertul de eificență energetică). Certificatul de atestare trebuie sa fie valabil / actualizat pe toata durata derularii contractului.
Experiența profesională generală:
Minim 3 ani experienţă profesională, după finalizarea studiilor universitare, inginerie în unul dintre domeniile de licenta: Constructii civile industriale și agricole / Inginerie civila / Inginerie urbana si dezvoltare regionala/Constructii si fortificatii / Căi ferate, drumuri si poduri/ Infrastructura transporturilor metropolitane.
Experiență profesională specifică:
Participarea in procesul de evaluare a aspectelor privind auditul energetic din cadrul a minim 1 proiect finantat prin fonduri europene, in care a desfasurat urmatoarele activitati:
-implementare / consultanță în implementare / asistență tehnică in implementare / supervizare / dirigentie de santier din punct de vedere al aspectelor energetice pentru proiecte de infrastructura civila
Sau
-evaluare de proiecte din punct de vedere al aspectelor energetice pentru proiecte de infrastructura civilă
*pentru fiecare proiect se va mentiona in cuprinsul documentelor suport prezentate: numele proiectului și implicarea expertului.

4. pentru Expert (specialist) principii orizontale:
Calificare educațională și/sau profesională:
– Studii superioare finalizate cu diploma de licența.
– Expertul trebuie sa fie atestat ca auditor de mediu.
Experiența profesională generală:
Minim 3 ani experienţă profesională, după finalizare studiilor universitare.
Experiența profesională specifică:
Participarea în calitate de expert principii orizontale (dezvoltare durabila), în procesul de evaluare a minim 1 proiect finantat prin fonduri europene.
*pentru fiecare situatie se va mentiona in cuprinsul documentelor suport prezentate: numele proiectului și implicarea expertului.

Activități privind selecția și calendarul etapelor:

 • Anunţul privind selecția organizată va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest și pe un site specializat în recrutare, în data de 05.04.2024.
 • Persoanele interesate vor transmite până în data de 19.04.2024, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
  • copie document de identitate;
  • CV;
  • copii după documentele de studii;
  • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate, cu număr de înregistrare de la angajator;
 • Comunicarea rezultatelor privind eligibilitatea candidaților se va face telefonic și/sau pe email până la data 23.04.2024, până la ora 16.00; candidații care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului vor fi invitați să se prezinte la interviu.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 25.04.2024, la ora comunicată de către comisia de selecție, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj sau online.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie se va face până la data de 29.04.2024, după finalizarea lucrărilor comisiei de selecţie.

Related Articles

Citește articolul precedent:
Trei zile de distracție la inaugurarea Turda Arena. 4 DJ vor mixa cele mai tari hituri ale momentului!

💯🔝 Fii pregătit pentru trei zile de distracție la inaugurarea Turda Arena, unde patru DJ vor mixa cele mai tari...

Închide