inTurda.ro

ADR Nord-Vest scoate la concurs un post vacant de Expert comunicare în cadrul Compartimentul Comunicare şi Mass-Media

ADR Nord-Vest scoate la concurs un post vacant de Expert comunicare în cadrul Compartimentul Comunicare şi Mass-Media

ADR Nord-Vest scoate la concurs un post vacant de Expert comunicare în cadrul Compartimentul Comunicare şi Mass-Media
aprilie 11
10:56 2024

ADR Nord-Vest scoate la concurs un post vacant de Expert comunicare în cadrul Compartimentul Comunicare şi Mass-Media/ Direcția Generală, pe perioadă determinată de 24 luni, cu normă întreagă.

Responsabilităţi cheie / Atribuţii:

 • Asigură comunicarea externă și internă;
 • Identifică nevoile de promovare și comunicare;
 • Elaborează planul anual de activități și bugetul activităților de promovare;
 • Elaborează strategia de comunicare și promovare a agenției și a programelor de finanțare gestionate de către ADR Nord-Vest;
 • Coordonează relațiile cu subcontractanții pentru serviciile de publicitate / promovare;
 • Asigură promovarea activităților și programelor prin publicarea unor articole, informări, comunicate pe website-urile și canalele de social media ale agenției etc.;
 • Organizează evenimente publice: campanii, vizite de studiu, întâlniri de promovare;
 • Asigură funcționalitatea și promovarea instrumentelor de comunicare moderne: pagini web, newsletter, canale social media, aplicații mobile etc.;
 • Oferă suport pentru activitatea de help-desk a tuturor proiectelor și programelor gestionate de ADR NV;
 • Elaborează și actualizează Manualul de identitate vizuală al Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 în conformitate cu Ghidul Național de Identitate Vizuală 2021-2027 și Regulamentul UE pentru actuala perioadă de programare;

Cerinţe :

Educaţie şi calificări: Studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniile fundamentale ”Științe sociale” şi „Ştiinţe umaniste şi arte”, așa cum sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 367/2023.

Experienţa:

 • experiență de minimum 2 ani în muncă, cu încadrare pe studii superioare, în activități Mass-Media şi/sau Comunicare/PR, însoțite de documente justificative (fișă de post, adeverință, extras revisal etc.).
 • experienţă în scrierea de texte, demonstrată prin depunerea unui portofoliu de texte redactate online sau offline

Constituie avantaj experienţa în organizarea de evenimente.

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

Cunoştinţe:

 • cunoștințe privind cadrul instituțional european și cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale;
 • cunoștințe de management de proiect;
 • cunoașterea Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 Regional și priorităților specifice acestuia;
 • cunoștințe de operare PC: Word , Excel, pagini WEB, Prezi, PPT etc;
 • cunoștințe de marketing (offline și online);

Abilităţi şi competenţe:

 • capacitate de planificare şi control;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • limba engleză-nivel avansat;

Aptitudini şi trăsături personale:

 • gândire creativă;
 • bun comunicator;
 • prezenţă socială;
 • aptitudini de coordonare şi organizare;
 • eficienţă în condiţii de supraîncărcare;
 • memorie bună şi atenţie distributivă;
 • orientare către rezultat;

Bibliografia pentru concurs:

 • Legea 315/2004 – Legea privind dezvoltarea regională în România, actualizată;
 • Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 – https://regionordvest.ro/programul-regional-nv/
 • Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al consiliului din 24 iunie 2021 (Art 46 – 50 și Anexa IX)
 • Ghid de comunicare privind politica de coeziune pentru perioada de programare 2021-2027: (https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/communication/communicating_cohesion_policy_2127_en.pdf)
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM și va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, pe paginile de Facebook şi LinkedIN ale agenției și pe un site specializat în recrutare, în data de 08.04.2024.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 22.04.2024, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
  • copie document de identitate;
  • CV datat şi semnat;
  • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
  • copii după documentele de studii;
  • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate, cu număr de înregistrare de la angajator;
  • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate şi cu număr de înregistrare);
  • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • Comunicarea rezultatelor privind eligibilitatea candidaților se va face telefonic și/sau pe email până la data 24.04.2024, până la ora 16.00; candidații care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului vor fi invitați să se prezinte la proba scrisă.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum, testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel şi testul de limba engleză) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 26.04.2024, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC, test de limba engleză) se va face telefonic și/sau pe email până la data de 30.04.2024, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 13.05.2024, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 15.05.2024, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.

Related Articles

Citește articolul precedent:
ADR Nord Vest angajează 20 de specialiști, pe perioadă determinată, în regim de telemuncă, full time sau part time

A.D.R. Nord-Vest caută 20 specialişti pentru a fi angajați pe perioadă determinată de 6 luni, cu normă întreagă sau parțială,...

Închide