inTurda.ro

Proiect privind modificări la contractul de delegare a transportului public local, în dezbatere publică

Proiect privind modificări la contractul de delegare a transportului public local, în dezbatere publică

Proiect privind modificări la contractul de delegare a transportului public local, în dezbatere publică
mai 07
14:19 2024

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice Proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind modificarea, completarea și actualizarea anexelor 5.1 și 6.1 de la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în municipiul Câmpia Turzii aprobat prin HCL nr. 146/22.08.2017 privind serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Câmpia Turzii, modificată prin HCL nr. 19/19.02.2018 și HCL nr. 84/21.05.2020.

În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, anexa la proiectul de hotărâre, referatul de aprobare și raportul de specialitate privind acest proiect.

Proiectul de hotărâre poate fi vizualizat pe site-ul www.campiaturzii.ro Secțiunea TRANSPARENȚĂ – Transparență decizională.

Pe această cale îi informăm pe toţi cei interesaţi că pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect supus dezbaterii publice, până la data de 10.05.2024.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare la proiectul de act normativ supus dezbaterii se pot depune în scris la registratura instituţiei, sau pe adresa de e-mail primaria@campiaturzii.ro.

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
DEZBATERE PUBLICĂ: Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități la transportul public local în comun

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,...

Închide