inTurda.ro

Proiect în CONSULTARE publică: Aprobare PUZ/RLU construire 2 corpuri de clădire (locuințe cuplate)

Proiect în CONSULTARE publică: Aprobare PUZ/RLU construire 2 corpuri de clădire (locuințe cuplate)

Proiect în CONSULTARE publică: Aprobare PUZ/RLU construire 2 corpuri de clădire (locuințe cuplate)
mai 14
15:42 2024

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,
Primarul Municipiului Turda aduce la cunoştinţă publică deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

proiect de hotărâre nr. 101 / 14.05.2024 privind aprobarea PUZ/RLU – construire 2 corpuri de clădire (locuințe cuplate) și refacere împrejmuire la strada, str. Ion I Russu, fn, Municipiul Turda, Județul Cluj.

.

care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Turda.

Textul integral al proiectului de hotărâre însoţit de raportul de specialitate, referatul de aprobare și anexele acestuia poate fi accesat pe adresa oficială primariaturda.ro la secţiunea Consiliul Local/proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.

O copie a documentelor părţi integrante din proiectul de hotărâre poate fi pusă la dispozitia celor interesaţi în baza unei solicitări în formă scrisă depusă la registratura ghişeului unic al primăriei sau prin registratura online, pentru Compartimentul Relația cu Consiliului Local al Municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, în intervalul 14.05.2024 – 27.06.2024, de luni până joi, între orele 08.00-15.00 şi vineri între orele 08.00-12.30.

În contextul prevederilor art. 7, alin. 2 cei interesați pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, ce pot fi depuse atât la adresa de email urbanism@primariaturda.ro, cât și prin registratura online sau la registratura ghişeului unic al Primăriei Municipiului Turda, în atenția domnului Chevereșan Soran Cătălin – arhiect în cadrul Primariei Municipiului Turda sau în atenția domnului Fântână Marin – șef Serviciu Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Turda, începând cu data de 15.05.2024 până în data de 31.05.2024 inclusiv.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Primaria Turda: Vă informăm că în perioada următoare se vor desfășura lucrări de asfaltare în zona sensului giratoriu de la Dedeman

ANUNT - PRIMARIA TURDA 🚧 În atenția participanților la trafic. Vă informăm că în perioada următoare se vor desfășura lucrări...

Închide