inTurda.ro

DISPOZIȚIE Nr. 454 din 23.05.2024 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

DISPOZIȚIE Nr. 454 din 23.05.2024 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

DISPOZIȚIE Nr. 454 din 23.05.2024 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară
mai 23
17:25 2024

DISPOZIȚIE Nr. 454 din 23.05.2024 privind convocarea Consiliului Local
al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art. 133 și art. 134 din O.U.G nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art. 155 și art. 196 alin. (1) lit. b) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local
al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Vineri, 24.05.2024 ora
10:00.
Art.2. Ședința va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, prin
intermediul aplicației Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat,
care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de
desfășurare a ședinței extraordinare fiind cu participarea online a
consilierilor locali.
Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la
dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia
Turzii în format electronic, pe e-mail.
Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de
zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului
Juridic.

PRIMAR,
CONTRASEMNEAZĂ:
Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR
GENERAL

Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr. 454 din 23.05.2024

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.65/11.04.2024 privind
aprobarea utilizării unor părți din excedentul bugetului activităților
finanțate integral din venituri proprii rezultat la închiderea
exercitiului bugetar aferent anului 2023.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii și a listei de investiții
pentru anul 2024.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actului
constitutiv al societății TRANSPORT LOCAL CÂMPIA TURZII SRL.

PRIMAR,
AVIZAT:
Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR
GENERAL

Nicolae ȘTEFAN

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Expertul de Mediu – O profesie de viitor la care contribuie ONG-urile!

Expertul de Mediu - O profesie de viitor la care contribuie ONG-urile! Gestionarea unei fabrici industriale în zona Turzii este...

Închide