inTurda.ro

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară
mai 24
15:49 2024

DISPOZIȚIE Nr. 456 din 24.05.2024 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară
Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art. 133 și art. 134 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art. 155 și art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Joi, 30.05.2024 ora 12:00.
Art.2. Ședința va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, prin intermediul aplicației Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea online a consilierilor locali.
Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii în format electronic, pe e-mail.
Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.
PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN S ECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN
Anexa la Dispoziția nr. 456 din 24.05.2024

PROIECT ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, bugetul creditelor interne rambursabile, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și a situațiilor financiare anuale pentru anul 2023.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale aferente anului 2023 ale societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A..

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea: EXTINDERE IMOBIL EXISTENT, LUCRĂRI DE RECOMPARTIMENTARE și REABILITARE, str. Parcului, nr. 12, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

4. Proiect de hotărâre privind emiterea unei hotărâri pentru PLANUL URBANISTIC de DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+M, ANEXE GOSPODĂREȘTI, ÎMPREJMUIRE și BRANȘAMENTE UTILITĂȚI Str. George BACOVIA, nr. 19, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj.

5. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului prealabil pentru amenajarea unei căi de acces la drumul național DN 15, dinspre imobilul proprietatea SC SKYLINE ENGINEERING SRL, str. Laminoriștilor, nr.145, înscris în CF 57317 Câmpia Turzii, număr cadastral 57317.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. M, ap. 61, jud. Cluj.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de conferire a titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE” unor personalități cu merite deosebite, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 242 din 29.11.2023.

Diverse.
PRIMAR,
AVIZAT:
Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Una dintre cele mai cunoscute stațiuni din Ardeal rămâne în topul destinațiilor balneare din România

Într-o industrie dinamică, în continuă schimbare, așa cum este turismul, succesul unei destinații poate fi o provocare majoră, mai ales...

Închide