inTurda.ro

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară
mai 24
12:31 2019

DISPOZIŢIE
Nr. 311 din 24.05.2019

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară
Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUN:

Articol unic:
– Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua
de joi, 30.05.2019, ora 13.00.
– Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu
următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea Deciziei nr. 32/2 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin
Decizia nr. 32/23.08.2016 emisă de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi a județului Cluj.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie bugetară al Municipiului Câmpia Turzii
la 31.12.2018

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.1

3. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

4. Proiect de hotărâre de modificare a unor poziții din anexa la Hotărârea Consiliului Local
nr.38/29.03.2018 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

5.Proiect de hotărâre privind radierea din domeniul public al municipiului Câmpia Turzii, a
imobilului „Casa de Oaspeți”

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere a locuințelor
de necesitate.
Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de începere a lucrărilor de construire
a locuințelor pe terenuri atribuite în temeiul Legii nr. 15 din 2003.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

8. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unui teren atribuit în
temeiul Legii 15/2003.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren aparținând domeniului privat al
municipiului Câmpia Turzii către chiriașul Hodoș Sergiu Claudiu.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din
Municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea spațiilor excedentare și a
celor disponibile din unitățile de învațământ preuniversitar de stat aflate în proprietatea publică a
municipiului Câmpia Turzii

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea “Autorizației de spargere”,
a “Avizului de execuție lucrări” și refacerea infrastructurii ce aparține domeniului public și privat al
Municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator – Viceprimar Sabin Marcel GHEMEȘ
Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, pentru anul
2019, persoanelor aflate în lista de priorități a solicitanților locuințelor ANL, în municipiul Câmpia
Turzii, lista aprobată prin HCL nr. 45/28.03.2019

Prezintă: Iniţiator – Viceprimar Sabin Marcel GHEMEȘ
Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor din fondul locativ de
stat, pe anul 2019, din municipiul Câmpia Turzii, destinate închirierii.

Prezintă: Iniţiator -Viceprimar, Sabin Marcel GHEMEȘ
Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor sociale, din municipiul
Câmpia Turzii, destinate închirierii pentru anul 2019

Prezintă: Iniţiator – Viceprimar, Sabin Marcel GHEMEȘ
Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.4

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui număr de 3 autorizații taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi și declanșarea procedurii de atribuire a celor 3 autorizații taxi.
Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.1

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii și al serviciilor publice de interes local.
Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.1

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii Organizatorice, Organigramei și a Statului de
Funcții ale Spitalului municipal “Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.1

19. Diverse.

 

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Cea mai apreciată, spectaculoasă și premiată corală bărbătească din Balcani vine în concert la Câmpia Turzii

Cea mai apreciată, spectaculoasă și premiată corală bărbătească din Balcani vine în concert la Câmpia Turzii Au făcut spectacol adevărat...

Închide