inTurda.ro

Descopera Turda

1. Scurt istoric şi prezentarea generală a locului

Municipiul Turda este al doilea oraş ca număr de locuitori din judeţul Cluj (43.472 locuitori, rec. 2011) și este poziționat la intersecţia drumurilor europene  E68, E81 şi E60, pe Valea Arieşului, într-o zonă atractivă atât din punct de vedere turistic, cât şi economico-social, aproape de trei reşedinţe de judeţ (Cluj-Napoca – 30 km  spre Nord, Târgu-Mureş – 70 km spre Est, Alba-Iulia – 70 km spre Sud).

Împreună cu Municipiul Câmpia Turzii şi localităţile periurbane şi rurale limitrofe formează o aglomeraţie urbană de cca. 100.000 locuitori. Această aglomeraţie măsoară pe diagonala sa Est-Vest, cca. 25 km. Municipiul Turda ocupă o suprafaţă de 91,6 kmp., la între-tăierea drumurilor naţionale: Bucureşti – Turda – Oradea, Turda – Câmpia Turzii – Târgu Mureş, Turda – Câmpeni – Abrud.

Prin arhitectura de stil gotic sau cea de stil renascentist, pe  care o găsim în partea veche a Municipiului Turda, acesta se încadrează în categoria centrelor cu tradiţie urbană din Transilvania şi constituie, totodată, un prilej de încântare a oricărui turist dornic să viziteze această zonă, atestată sub numele de Potaissa din perioada d.d.H. ca cetate dacică.

Urme ale vieții se păstrează din cele mai vechi timpuri – atestate de descoperirile arheologice din Cheile Turzii, dar ca localitate mai importantă este cunoscută din epoca dacă și apoi cea romană sub numele de Potaissa. În anul 168 împăratul Marcus Aurelius aduce aici Legiunea a V-a Macedonica, așezarea fiind ridicată la rangul de municipium, apoi la cel de colonie, acordându-i-se și Jus italicum  (dreptul italic), adică un regim juridic ca al locuitorilor din peninsula italică. Impozantul castru militar, care domina – prin poziție și mărime – orașul, concentrează populația care va continua să trăiască în localitate și dupa părăsirea Daciei de către romani.

Pentru prima dată așezarea este menționată cu numele de Turda în anul 1075.

Zona studiată ca prezenţă istorică implică o serie de evenimente istorice, cum ar fi: adunarea obştească nobiliară ”Unio trium natiorum”, întrunire a Dietei Transilvaniei pentru stabilirea autonomiei în anul 1542, monumentul lui Mihai Viteazul pe locul unde acesta a fost omorât în anul 1601 ș.a.

Potaissa este recunoscut şi ca important centru de olărit, fiind cunoscut pentru producerea ceramicii de lux de tip terra sigillata, ceramică locală ştampilată ce includea o largă varietate de forme şi culori. Vasele datează în special din secolul III d.Chr., fiind executate din necesitatea de a acoperi cererea de ceramică de lux. Dovada existenţei unor ateliere locale În Dacia romană o reprezintă descoperirea de tipare pentru producerea de terra sigillata atât la Micăsasa, Apulum, Porolissum, Potaissa ocupând locul trei în ierarhia celor mai vestiţi producători din Dacia romană (D.lsac, M. Rusu, C.I. Băluţă, Descoperiri de terra sigillata la Apulum, în Apulum, XVII, 1979, p.226).

Mai mult, una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din România ultimilor 20 de ani s-a făcut la Turda. În anul 1996, pe suprafaţa de cercetare a castrului roman al Legiuniii V Macedonica s-a descoperit mormântului, absolut intact, al unei prinţese gepide, căreia arheologii i-au dat numele Francisca. După moartea lui Attila (452), în Dacia se aşează gepizii, un neam germanic, fapt atestat arheologic în zona Transilvaniei. Mormântul prinţesei gepide, conservat foarte bine în timp, a permis păstrarea intactă a hainelor şi bijuteriilor (aur de 24 de carate, în greutate de peste 4 kilograme, rubine şi safire) ale acesteia.

Municipiul Turda, pe lângă faptul că este un important centru industrial al județului, este dezvoltat și sub aspect comercial, cultural, edilitar, exercitând importante funcții turistice și balneo-climaterice.

 

2. Cele mai importante atracții turistice

1. Salina Turda – obiectiv turistic intrenațional, care atrage peste 300.000 de turiști în fiecare an (vezi www.salinaturda.eu pentru detalii).

2. Muzeul de Istorie Turda (vezi http://muzeu-turda.cimec.ro/ pentru detalii)

3. Castrul Roman Legiunea a V-a Macedonica Potaissa Turda

4. Lacurile sărate de la Durgău (Ștrandul Durgău, Lacul Sulfuros, Lacul Rotund, Lacul Ocnei și Lacul Dulce)

5. Parcul Zoologic și de Agrement (în curs de modernizare)

6. Biserica reformată (sec. XVI)

7. Biserica franciscană (sec. XVII)

8. Catedrala ortodoxă

9. Mormântul lui Mihai Viteazul și Mănăstirea Mihai Vodă

 

3. Posibilităţi de culturalizare

Reţeaua unităţilor cultural-artistice din municipiul Turda  este formată din următoarele obiective:

1. Teatrul Municipal Turda

2. Biblioteca Municipala „Teodor Murășanu”

3. Muzeul de istorie, care reprezintă cel mai valoros monument al arhitecturii medievale civile de pe teritoriul oraşului. Clădirea a fost Casa Princiară a principelui Sigismund Bathory.

4. Casa Memoriala „Dr. Ioan Ratiu”

5. Casa de Cultură Turda – desfăşoară activităţi culturale diverse, lucrând cu ansambluri şi formaţii muzicale proprii şi în colaborare cu alţi artişti.

6. Grădina zoologică – există un proiect de transformare în Parc Zoologic şi de Agrement, proiect în fază de execuție.

 

4. Posibilităţi de recreere

Pe lângă restaurantele şi barurile din oraş, locuri în care poţi desfăşura activităţi de petrecere a timpului liber sunt de menţionat cele 3 parcuri mari din oraş (Parcul Tineretului, Parcul Teilor şi Parcul din Turda Nouă), bazele sportive cu teren sintetic de fotbal (5), terenurile de tenis (4), terenul de volei pe nisip şi baza sportivă de la stadionul municipal Arieşul.