inTurda.ro

DOCUMENTE pentru înscrierea la grădiniță și creșă în 2024. Care sunt actele necesare pentru dosarul copilului.

DOCUMENTE pentru înscrierea la grădiniță și creșă în 2024. Care sunt actele necesare pentru dosarul copilului.

DOCUMENTE pentru înscrierea la grădiniță și creșă în 2024. Care sunt actele necesare pentru dosarul copilului.
aprilie 23
11:20 2024

DOCUMENTE pentru înscrierea la grădiniță și creșă în 2024. Care sunt actele necesare pentru dosarul copilului.

Părinții vor putea reînscrie copiii la grădiniță și creșă începând 20 mai, iar înscrierile vor avea loc în perioada 27 mai și 14 iunie. Pe cererea-tip de înscriere, părinții pot alege 3 creșe sau grădinițe, dar nu au voie să depună cereri la mai multe creșe sau grădinițe, potrivit metodologiei.

Părinții copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 luni şi 3 ani pot solicita înscrierea copiilor în unităţi de învăţământ depunând, pe locurile libere rămase după reînscrieri, o cerere-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aleasă ca primă opțiune, însoţită de documentele justificative, conform metodologiei.

Părinții copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 si 6 ani pot solicita înscrierea copiilor lor în unităţi de învăţământ depunând, pe locurile libere rămase după reînscrieri, o cerere-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aleasă ca primă opţiune, însoţită de documentele justificative. 

Ce conține dosarul pentru înscrierea la creșă / grădiniță 

Dosarul de înscriere a copilului într-o unitate de învățământ, precum și în serviciul de educație timpurie complementar cuprinde următoarele documente, conform art. (6) din metodologie:  

a) copie de pe certificatul de naștere al copilului

b) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal

c) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire a copilului, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar; 

d) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, următoarele documente: 

a) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ; 

b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului înainte de a începe frecventarea unității, potrivit art. 7.

În situația în care numărul cererilor-tip de înscriere primite este mai mare decât numărul de locuri libere, comisia selectează copiii în ordinea descrescătoare a vârstei și aplică criterii de departajare generale și specifice.

Criteriile generale de departajare pentru înscrierea la creșă 2024

Criteriile generale de departajare care se aplică pentru nivelul antepreșcolar, inclusiv pentru unitățile de învățământ pentru care autoritatea publică locală are statutul de fondator și care au optat pentru derularea înscrierii prin utilizarea aplicației informatice pentru înscriere, sunt următoarele: 

a) copilul are vârsta de 2 ani împliniți până la sfârșitul anului calendaristic în curs

b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea de înscriere

c) ambii părinți ai copilului/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează/părintele prezintă adeverință de reîntoarcere la serviciu, în momentul validării cererii/în termen de 30 de zile de la începutul anului școlar, sau părintele copilului nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului; situațiile în care părintele/reprezentantul legal face dovada existenței unei activități de tip PFA/S.R.L. se asimilează cu cea a părinților/reprezentanților legali care lucrează; 

d) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi

e) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

f) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/existența unui document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă);

g) cel puțin unul dintre părinți/părintele unic/reprezentantul legal al copilului se încadrează în una dintre situațiile

(i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; 

(ii) cu certificat de handicap; 

(iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă; 

h) părintele/reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar) și/sau un alt copil înmatriculat în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea. 

Criteriile generale de departajare pentru înscrierea la grădiniță 2024

Criteriile generale de departajare care se aplică pentru nivelul preșcolar sunt următoarele: 

a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la data de 1 septembrie; 

b) domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere; 

c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi

d) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

e) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/existența unui document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă); 

f) ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile

(i) pensionat în conformitate cu prevederile legale

(ii) cu certificat de handicap

(iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;

g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE

h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea. 

Unitățile de învățământ cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar cu program prelungit se adresează cu prioritate părinților care lucrează și, în acest sens, ambii părinți vor depune la dosarul de înscriere adeverințe de angajat.

 

Sursa: eduPedu.ro

Related Articles

Citește articolul precedent:
Restricții de circulație pe Autostrada A10 Turda – Sebeș, în perioada 23 – 30 aprilie 2024

Restricții de circulație pe Autostrada A10 Turda - Sebeș, în perioada 23 - 30 aprilie 2024. Direcția Regională de Drumuri...

Închide